Lokale Regler

Lokale Regler

Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU.

 

Ønskes en ændring i klubbens Lokale Regler godkendt af DGU skal de mailes i et redigerbart dokument til Nick Hüttel på nih@dgu.org

 

DGU's bestemmelser omkring Lokale Regler kan læses her

 

Ny Lokal Regel pr. 1/1 2017

R&A har pr. 1/1 indført en ny Lokal Regel - læs mere her

Som hjælp til at informere klubbens medlemmer kan denne infografik gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside mm.

 

Yderligere Lokale Regler

ToRK's afgørelser vedr. specifikke Lokale Regler, som fx afstandsmålere mm., kan læses her