Golfreglerne
 

Golfreglerne

DGU rådgiver i og fortolker golfreglerne, som kommer fra Royal and Ancient.

Desuden godkender DGU lokale regler. Derudover laver vi forskellige regelbøger og undervisningsmateriale. Du kan downloade det her nedenfor. Regelundervisningsmaterialet "Golfregler - et uddrag" består af et kursisthæfte, en en PowerPoint præsentation til undervisningsbrug samt et instruktørhæfte, som er forklaring til de enkelte dias i PowerPoint præsentationen.

Derudover har vi udgivet En hurtig guide til golfreglerne, som er en autoriseret oversættelse af den engelske udgave, Golf i tegninger og bobler, som er en illustreret guide til den letøvede samt en bog for nybegyndere

DGU's Turnerings- og Regelkomité (ToRK) træffer afgørelser på regelområdet og udtaler sig på forespørgsel om regelproblemstillinger. Læs herunder de seneste som blandt andet omhandler smartphones som afstandsmålere, og lokale regler herfor.

Golfkørekort

DGU har i samarbejde med PGA udarbejdet nogle miniumumskrav til erhvervelse af Golfkørekort (pdf). Du kan læse meget mere om erhvervelse af golfkørekortet under klubudvikling. Til samme formål er udarbejdet en online regelprøve.

 

 

Regeltest