EGA Handicapsystemet

DGU rådgiver i anvendelse af EGA Handicapsystemet. På golf.dk kan du finde alt om handicapsystemet, ligesom vi også afholder kurser i EGA Handicapsystem.

Herunder findes information specielt møntet på Handicapkomitéer i klubberne:

Periode for vinterregler - Spil med lejeforbedring

Spil med lejeforbedring kræver en midlertidig Lokal Regel og:

  • I sæsonen (perioden 1. maj til 31. oktober) skal brug af en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg I afs A punkt 3b) om spil med lejeforbedring samtidigt med handicapregulering indberettes til DGU - det gøres via dette link: Indberetning af spil med lejeforbedring
  • Uden for sæsonen (perioden 1. november til 30. april) kan klubben/komitéen indføre en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg I afs A punkt 3b) om at spille med lejeforbedring og handicapregulere samtidigt, uden at det skal indberettes til DGU. Skulle forholdene blive således at der ikke bør handicapreguleres på trods af spil med lejeforbedring, skal klubben/komitéen gøre eksplicit opmærksom på dette.

Den midlertidig Lokale Regel skal overholde anbefalingen i Golfreglerne - Tillæg I afs. A punkt 3b som findes på side 133 i Golfreglerne.

Et oplæg til en Lokal Regel samt information om handicapregulering findes her.

Skønsmæssig regulering

I Golfbox er det muligt på et hvert givent tidspunkt at estimere en individuel Handicap Revision som Handicapkomitéen kan støtte sig til i forbindelse med en skønsmæssig regulering.

Skulle en Handicapkomité ønske at inkludere runder som ikke er tællende er det nødvendigt at foretage en manuel udregning. Et regneark som kan hjælpe med dette findes her.