Komitéer og udvalg

Amatør- og ordensudvalget samt de tre komitteer består af personer, som er udvalgt på baggrund af deres faglige ekspertise på de enkelte områder. Komiteerne og udvalget nedsættes og bemandes af DGU's bestyrelse.

Du kan læse nærmere om de forskellige komiteer og udvalgs arbejde, ved at klikke på dem nedenfor.

 

KLubudvikling

Amatør- og Ordensudvalget

Amatør- og Ordensudvalget er et udvalg valgt af repræsentantskabet for tre år ad gangen. Amatør- og Ordensudvalget behandler sager om karantæne, suspension, eksklusion og indskrænkning af medlemmernes rettigheder.

hcp og regler

Turnerings- og Regelkomitéen (ToRK)

Tork er øverste instans på regel- og turneringsområdet i Danmark. Komiteen rådgiver overordnet om Golfreglerne, godkender lokale regler, er ansvarlig for betingelser for DGU-turneringer og følger golfreglernes udvikling i forhold til R & A.

Baggrund

Handicap- og Courserating komiteen

Handicap- og Course Rating Komiteen er øverste instans på handicap- og course ratingområdet i Danmark. Komiteen rådgiver overordnet om Handicapsystemet, og er ansvarlig for rating af danske golfbaner.