Bestyrelse

Bestyrelsen 2015 tn

Bestyrelsens sammensætning

Jim Staffensen er formand for Dansk Golf Union.  Se hvem der også sidder i bestyrelsen.

 

opslagstavle

Bestyrelsens opslagstavle

Her kan du finde DGU's forretningsorden, samt finde inspiration til, hvordan I får implementeret en forretningsorden i jeres klub.

repmødeny

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra Dansk Golf Unions bestyrelsesmøder.

repnunu

Repræsentantskabsmøde

Dansk Golf Unions øverste myndighed er repræsentantskabet, der mødes en gang årligt. Her finder du dagsordener og referater samt andet relevant materiale fra repræsentantskabsmøderne.

regionakmøde

Regionalmøder

Dansk Golf Union afholder hvert år fem regionalmøder med klubbernes bestyrelser. Her finder du dagsordener og referater fra regionalmøderne.