Lokale juniortræneruddannelse i din klub

Forudsætninger

Klubbens PGA-træner er den, der skal undervise på juniortræneruddannelsen, hvis den afholdes af klubben selv. For at afholde en juniortræneruddannelse i din klub, skal klubbens PGA-træner derfor have deltaget på juniortræneruddannelsen for PGA-trænere. Disse kurser gennemføres af PGA.

Se Kursus for PGA-trænere.

Målgruppe

Dansk Golf Union udbyder i samarbejde med PGA Juniortræneruddannelsen til kommende eller nye trænere, med eller uden tidligere trænererfaring i golf.

Uddannelsen er målrettet ældre juniorer, forældre, bedsteforældre eller interesserede golfspillere i klubben, der ønsker at indgå aktiv i klubbens juniortræning, under ledelse af den lokale PGA Pro.

Kursusopbygning

Kurset er opdelt i en teoretisk del og praktisk del. Den teoretiske del varetages af en DGU-instruktør, og den praktiske del varetages af klubbens egen PGA-træner. Klubben/træneren aftaler med DGU-instruktøren, hvilken dag den teoretiske del skal afvikles i golfklubben. Den teoretiske og den praktiske del behøver ikke blive afviklet samme dag.

Formål

At uddanne Juniortrænere til at bistå træning i foruddefinerede emner, herunder at blive i stand til at beskrive, igangsætte, fastholde flow og give feedback til junioren. Juniortræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe en mere dynamisk træning. Formålet tager udgangspunkt i følgende præmisser:

  • Flere trænere skaber større tilknytning og flere relationer
  • Flere trænere skaber attraktive og trygge miljøer
  • Flere trænere skaber flere muligheder for udvikling via mere træning
  • Flere trænere skaber sjovere træning
Forkundskaber

Personer der ønsker at uddanne sig til Juniortræner skal være fyldt 15 år og have lyst til at være sammen med juniorer.

Golfmæssig erfaring er ikke et must.

Kursusindhold

Kursisten får et godt kendskab til baggrunden for konceptet "Juniortræning i golf", samt bliver bekendt med lærings- og træningsmetodikker.

Den frivillige juniortræner bliver i stand til at:

  • Kunne aktivere juniorer med udgangspunkt i Aldersrelateret Træning.
  • Kunne aktivere juniorer i en stationstræning.
  • Genkende forskellige elementer i golfsporten og kunne inkorporere dem i træningen.
  • Klæde forældre eller andre frivillige på til at hjælpe til i træningen.


Alle deltagere får udleveret materiale, som de sammen med PGA-træneren kan bruge i træningen af klubbens juniorer.

Deltagerne bedes medbringe golfsæt og bolde, samt tøj de kan bevæge sig i.

Tilskud

Der kan søges tilskud iflg. Lov om Folkeoplysning hos den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg. Med ansøgningen skal følge kvittering, kursusprogram og deltagerliste.

Pris i 2015 kr. 400,- pr. deltager til og med ti deltagere. Herefter er hver deltager gratis. Der leveres materiale til maks. ti deltagere. Ønskes materialer til mere end ti deltagere koster dette 400 kr. deltager.
Deltagerantal

Minimum otte deltagere.

Oprettelse af kursus

Klubben, udvalg i klubben eller klubbens PGA-træner skal kontakte Lone L. Christiansen tlf. 4042 2682 - llc@dgu.org Herefter aftaler klubben/PGA-træneren og DGU-instruktøren en dato for afholdelse