Kursus for PGA-trænere

PGA og DGU indbyder alle PGA's medlemmer til pro-seminar i rekruttering og fastholdelse af medlemmer gennem træningskoncepterne: Junior- og Begyndertræning i golf.

Målgruppe Alle PGA's medlemmer.
Formål

Analyser og forskning viser, at børn, unge og voksne (elite såvel som bredde) bliver i golfsporten, hvis aktiviteterne i klubben sætter fokus på relationer mellem involverede parter, udvikling af færdigheder, og at det er sjovt at deltage.

PGA og DGU ønsker med golftræning som midlet at rette fokus på fastholdelse af juniormedlemmer og begyndermedlemmer i de danske golfklubber. Dette kræver Junior- og Begyndertræningen gennemføres med fokus på ovenstående tre elementer.

For at imødekomme ovenstående, har PGA og DGU i fællesskab produceret træningskoncepter i juniortræning og begyndertræning. Til dette uddanner PGA og DGU i samarbejde med klubberne frivillige junior- og begyndertrænere. Hjælpetrænere der kan bistå pro'en med at sætte aktiviteter i gang, hjælpe spilleren til at fastholde fokus på PGA-pro'ens input, samt skabe mere dynamik i træningen.

Da klubbens PGA-pro er en vigtig medspiller for at skabe attraktive junior- og begynderudviklingsmiljøer i de danske golfklubber, afholder PGA og DGU pro-seminarer i de træningsmetodiske koncepter. Hensigten er at proerne herefter selv kan uddanne egne junior- og begyndertrænere via lokale klubkurser.

Forkundskaber Medlem i PGA of Denmark.
Kursusindhold

Et pro-seminar er et formiddagskursus på fire timer med start kl. 09.00- 13.00.

  • Velkomst
  • Introduktion til træningskoncepterne
  • Træningsmetodikken - koncepternes indhold, opbygning og organisation
  • Juniortræningskonceptet
  • Begyndertræningskonceptet
  • Uddannelse af Junior- & Begyndertrænere lokalt i klubben
  • Deltagelse i et pro seminar giver kompetence til at undervise på junior- og begyndertrænerkurserne, samt afholde lokale kurser

Allerede nu kan materialer frit downloades fra DGU's hjemmeside: /juniorgolf/traening

Pris Det koster ikke noget at deltage. Dog står deltagerne selv for rejseomkostningerne og evt frokost. Vi er værter ved et let traktement.
Tid og sted

Kl. 09.00 - 13.00

Dato kommer snart - Idrætsskolerne i Ikast (redigeret 30.11.16)

Tilmelding Til Mats Björkman, senest én uge før kurset.
Nærmere oplysninger

PGA: Mats Björkman, Tlf.: +45 9725 2499 Mobil: +45 5141 3335 Mail: mb@isi.dk

DGU:  Tlf.: +45 4326 2734