Rådgivning fra Dansk Golf Union

Jonas_lille

Klubudviklingsforløb

Dansk Golf Union målretter klubudviklingsforløb på rekruttering og fastholdelse. Læs her, hvad et klubudviklingsforløb er, og hvordan din klub kommer i betragtning til et sådant.

Mikkel_Marie_lille

Klubbesøg

Et klubbesøg fra Dansk Golf Union kan have meget forskellig indhold. Men en stor del af disse besøg har ligeledes fokus på rekruttering og fastholdelse. Vi forventer årligt at besøge omkring 80% af golfklubberne mindst én gang. Læs mere om klubbesøg her.

regionakmøde

Udviklingskonference

Dansk Golf Union afholder hvert andet år en udviklingskonference for klubbernes frivillige og ansatte. I 2010 afholdt DGU en udviklingskonference om rekruttering og fastholdelse. Læs om udviklingskonferencen her.