Mulige forhindringer og hvordan de overkommes

Instruktion af mand

Golfkørekort på en weekend

Mange potentielle medlemmer angiver det som en barriere for, at de begynder på golf, at de skal gennem et langt forløb af færdighedstests og prøver. Læs her, hvordan det kan undgås.

Barbillede

Klubmiljø

Hvad kan vi gøre for at blive mere imødekommende over for nye medlemmer i vores klub? Hvordan sikrer vi os, at de føler sig så velkomne, at de bliver hængende i klubben, når de først er kommet derud?