Medlemskabstyper og greenfee

Stance ung mand

Medlemskabstyper

Hvilke medlemskabstyper anbefaler Dansk Golf Union, at lige netop vores klub tilbyder medlemmerne?

Rangebolde

Vandring

Hvad vil der ske med de medlemmer, der har et fast helårsmedlemskab, når vi tilbyder fleksible medlemskaber? Hvor stor er risikoen for, at vores faste medlemmer vandrer over i et fleksibelt medlemskab?

Scorecard

Greenfee

Hvad sker der med gensidighedsprincippet, når vi tilbyder fleksible medlemskaber i de danske golfklubber? Kan fleksible medlemmer spille greenfee hos os, og kan vores fleksible medlemmer spille greenfee hos andre?