Turnering

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvilke services DGU kan tilbyde inden for turneringsområdet.

 

Rådgivning

Generel rådgivning vedrørende planlægning og afvikling af turneringer i klubberne. Rådgivning kan ske dels ved direkte kontakt til de to medarbejdere på turneringsområdet, dels gennem den håndbog, som DGU´s turneringskomité vedligeholder gennem en årlig revision. Se håndbogen længere nede på siden.

 

Klubbens turneringsudvalg - relevant materiale

Se herunder for relevant materiale fra "Anbefalinger til God Klubdrift"

Håndbog for turneringsledere - se nederst på siden

Turneringsudvalgets ansvar - 13 punkter

Amatørreglerne

Specialturneringer

 

Ranglister

Ajourføring af ranglister for DGU- og klubarrangerede ranglisteturneringer. Der findes ranglister for juniorer, M/K og seniorer. Læs mere om ranglisterne.

 

DGU-turneringer

DGU tilrettelægger og afvikler turneringer for alle aldersklasser, både individuelle turneringer og holdturneringer. Få et overblik over de turneringer, som DGU kan tilbyde. Her er også angivet deadlines for tilmelding, hcp- og aldersgrænser mv.

 

Klubbernes forpligtelse til at afholde en DGU-turnering.

Afholdelse af en DGU-turnering er en del af den gensidighed, som en klub forpligter sig til via sit medlemskab af DGU, Repræsentantskabet har i 2004 vedtaget, at forpligtelsen går på rotation mellem klubberne, og at en klub skal stille bane til rådighed én dag hvert andet år (gennemsnitligt). Har klubben fået tildelt f.eks. en 2-dages turnering, er den således friholdt de tre efterfølgende år. Der ydes ingen kompensation til klubberne for de dage, hvor banen er lukket pga. prøvespil og turnering.

 

Uddannelse

DGU har to Turneringslederkurser henvendt til klubbens turneringsudvalg: Turneringsleder 1, som er velegnet til nye medlemmer af turneringsudvalget og Turneringsleder 2, som fortrinsvis er til klubbens erfarne turneringsledere. Læs mere om turneringslederkurserne.

 

Dansk Golf Unions håndbog for turneringsledere

Dansk Golf Union har udarbejdet en håndbog for turneringsledere. I den kan du finde alt, du behøver at vide for at kunne afholde en turnering i din klub. Neden for kan du downloade den i kapitelafsnit og nederst finder du linket til håndbogen i sin helhed.

2016:

 

Links til samarbejdspartnere på turneringsområdet