Kurser

Her kan du se, hvilke områder DGU tilbyder kurser inden for.

Juniorkurser

Juniorkurserne er henvendt til juniorer ude i klubberne. Nogle er målrettet begyndere, hvor andre har til hensigt at give de unge spillere et bredere indblik i, hvad der skal til for at nå til tops i golf. Du kan læse mere om de forskellige juniorkurser under kursussiderne her på hjemmesiden.

Camps

Dansk Golf Union afholder fire camps hvert år. De er målrettet specifikke alderskategorier, der findes: Ungdomscamps, pigecamp, drengecamp og familiecamp. Tjek de forskellige camps ud under kursus.

Junior- og eliteledelse

Der er meget at huske på, når man arbejder som junior- eller eliteleder i en golfklub. På disse kurser får du et overblik over relevante service og ydelser fra DGU, ligesom du også kan møde andre junior- eller eliteledere, som kan være god sparring. klik ind og se udbudet af junior- og elitelederkurser.

Klubledelse

Vi har en bred vifte af uddannelser inden for klubledelsesomårdet. Der er kurser om blandt andet skat og moms, kommunikation, sponsorer. Se udbudet på kursussiderme.

Banen

Banen er et stort aktiv i klubben - og der findes mange tilgange til den. Vores kurser er målrettet forskellige arbejdsområder - du kan se dem under punktet Banen.

Turnering

Turneringsområdet afholder kurserne Turneringsledelse 1, 2A og 2B. Her lærer du alt, du behøver at vide om turneringsafvikling. De forskellige kurser henvender sig til forskellige niveauer.

Regler og handicap

regel- og handicapområdet har vi kurser - både for begynderen og den mere regelkyndige. Således spredes niveuet fra introduktion af begyndere til klubdommer.

Træneruddannelser

Der er i øjeblikket flere måder at udøve trænergerningen på i de danske golfklubber. Junior -og begyndertræneruddannelsen er en frivillig orienteret uddannelse, der skal være med til at facilitere træning for henholdsvis juniorer og begyndere. Uddannelsen har til hensigt at uddanne frivillige til at bistå klubbens PGA træner i/med træningen.

Som en overbygning på juniortræneruddannelsen har du mulighed for yderligere at specialisere dig som Juniortræner 2 og derigennem arbejde mere målrettet med aldersrelaterede træningsaspekter som fysisk, mental og taktisk træning.

Grundtræneruddannelsen (GTU træner) er en uddannelse, der bringer dig et skridt tættere på det at blive PGA træner. Den indeholder aspekter, der gør, at du også her kan bistå klubbens PGA træner med træningen.

Ovennævnte uddannelser skal alle gennemføres før en PGA uddannelse kan påbegyndes. PGA uddannelsen er for dig, der ønsker at gå hele vejen og dermed have trænergerningen som dit primære erhverv og dermed opgive din amatørstatus for at blive professionel.

Læs mere om træneruddannelserne

 

Læs mere