Klubudvikling

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvilke services DGU kan tilbyde inden for klubudviklingsområdet.

Rekruttering og fastholdelse

Det største satsningsområde for DGU er at hjælpe de danske golfklubber til at få flere medlemmer. Dette gør vi både gennem en national kampagne rettet mod interesserede i golf og en lokal indsats, hvor DGU hjælper klubberne i at markedsføre sig selv og egne produkter. Du kan læse meget mere om rekruttering og fastholdelse under klubledelse og drift eller ved at klikke her

Golfspilleren i Centrum

Golfspilleren i Centrum sætter fokus på, hvad der kræves for at golfklubben får flere positive ambassadører blandt medlemmer og gæster. Og udpeger de områder hvor der er mulighed for forbedringer, og kontinuerligt måle på, om golfklubben udvikler sig i den ønskede retning.

Læs mere ved at klikke her

Begynderforløb

I udarbejdelsen af de nye minimumskrav til golfkørekortet, har DGU og PGA set nærmere på eksisterende og nye begynderforløb. DGU og PGA anbefaler to typer af begynderforløb, der adskiller sig i tidsforbrug og tilgang og henvender sig til hver sin målgruppe. De to begynderforløb er:

  • Golfspiller på 10 uger
  • Golfspiller på en weekend

Fælles for de to forløb er, at minimumskravene til, hvad den nye golfspiller skal gennemgå skal være opfyldt, før vedkommende kan erhverve sig Golfkørekortet. Læs mere om de nye begynderforløb her:

Medlemsundersøgelser

Hvilke spørgsmål funderer du som Pro, forretningsfører, bestyrelse, restauratør over? Er svarene fra de ti herrer på terrassen repræsentative for resten af klubben? DGU kan opsætte og gennemføre en medlemsundersøgelse for alle klubbens medlemmer med netop din klubs spørgsmål.

Procesdag

Vision, målsætning og handleplaner kan på en procesdag med klubbens medlemmer være et nyttigt redskab til golfklubbens fortsatte arbejde. DGU har konsulenter, som kan rådgive og gennemføre sådan en proces for din golfklub.

Folkeoplysning

Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret tilskud til aktiviteter for børn og unge. Her ud over skal kommunen stille ledige offentlige lokaler til rådighed og give tilskud til private lokaler. DGU har konsulenter, som kan rådgive om din golfklubs tilskudsmuligheder.

Forsikring

Golfklubber, som er medlemmer af DGU er en del af den kollektive forsikring under Tryg, som indbefatter ansvarsforsikring, arbejdsskade, psykologisk krisehjælp, idrætsrejse og retshjælp. Læs mere om denne forsikringsaftale på www.idraettensforsikringer.dk.

Organisering

Golfklubber kan organiseres på mange forskellige måder alt efter størrelse, ejerforhold og arbejdsområder. DGU rådgiver golfklubberne i at opnå en funktionel organisering i forhold til de behov og muligheder, som gælder i den enkelte golfklub.

Handicap

I samarbejde med Dansk Handicap og Idræts Forbund arbejder DGU på at udvikle handicapgolfen i Danmark og skabe bedre rammer for de handicappede i golfens verden. Dette sker blandt andet gennem en handicapcertificering af de danske golfklubber.

Integration

DGU arbejder på at forbedre integrationen i de danske golfklubber, både inden for socialt dårligt stillede børn og unge, samt på tværs af etniske grupper i samfundet.

Vejledning i udvalgsarbejde

Hvordan organiserer du bedst mulig udvalget, således at arbejdet ikke bliver for omfattende og der kan ske en løbende udvikling og kontinuitet i udvalgsarbejdet? DGU har konsulenter, som ud fra klubbens størrelse, medlemssammensætning, målsætninger og visioner, kan hjælpe med organisering af udvalgsarbejdet

Kursus

DGU udbyder en række kurser, som er relevante i forhold til klubbens bestyrelse og øvrige arbejde omkring breddegolfen. Læs mere på kurser