Jura

Her kan du downloade diverse materialer og få et overblik over, hvilke services Dansk Golf union (DGU) kan tilbyde inden for juraområdet. Den rummer for eksempelvis rådgivning og vejledning vedrørende medlemskab af DGU, rådgivning indenfor ansættelsesretten, moms - og skatteretlig rådgivning m.m.

Medlemskab af Dansk Golf Union

Her finder du bl.a. DGU's medlemspjece, ansøgningsblanket og reglerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Foreningsvedtægter m.m.

Her finder du udkast til foreningsvedtægter med tilhørende vejlening samt DIF's vejldning om vedtægter m.m.

Forpagtnings- eller lejeaftaler

Her finder du udkast til leje- og administrationsaftaler med en baneejer samt udkast forpagtningsaftaler med restauratøren.

Ansættelseskonktrakter

Her er en vejledning og notat om ansættelsesforhold, som er god at orientere sig i inden klubben ansætter og afskediger personale.

Her kan du downloade udkast til standardkontrakter til ansatte i golfklubben. Få altid vurderet aftalen inden den bliver underskrevet.

Aftaler med pro'en - ansættelse og samarbejdsaftale

Her kan du downloade udkast til standardkontrakter specifikt henvendt mod klubbens pro. Udkastene er udarbejdet i samarbejde med PGA - Professional Golfers 'Association.

Børneattester

Her kan du finde blanketten til indhentelse af børneattest på ansatte og frivillige. En børneattest skal indhentes, såfremt en ansat eller frivillig har kontakt med børn under 15 år. Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning, som angiver, hvornår en forening skal indhente en børneattest. Fra 1. november 2014 kan indhentelse af børneattest alene ske digitalt, se www.politi.dk.

Info om forsikringer

DGU har en række forsikringer, som golfklubberne er dækket af. Her er der link til de forskellige policer. Der kan der læses om, hvem og hvad der er forsikret samt hvordan der skadesanmeldes.

Info om skat og moms

Rådgivning i skat- og momsforhold, blandt andet i relation til greenfee-indtægter, kontingent, sponsoraftaler og udlejning af fast ejendom.

Amatør- og ordensudvalg

Forberedelse af sager til Amatør & Ordensudvalget, der blandt andet behandler klager over disciplinære afgørelser.

Kontakt: jura@dgu.org

 

Ryge og voldspolitik

Vi har udarbejdet et par udkast til rygepolitikker for henholdsvis medarbejdere og medlemmer og gæster samt link til Arbejdstilsynets hjemmeside med oplysning om lov om røgfri miljøer.

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til generel information. Oplysningerne kan på ingen måde træde i stedet for konkret professionel rådgivning fra en jurist/advokat.
Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Dansk Golf Union fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige, forældede eller mangelfulde oplysninger.
Dansk Golf Union kan ikke drages til ansvar - hverken direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være for konsekvensen af brugen af informationer på hjemmesiden.

Dansk Golf Union er etableret på følgende adresse: Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 4326 2700 og på telefaxnummer
+45 43 26 27 01 samt e-mailadressen info@dgu.org.

Vores CVR-nummer er: 11 19 49 15

Dansk Golf Union er organiseret som almennyttig interesseorganisation, og medlemmerne har mulighed for juridisk rådgivning via deres medlemskab.