Juniorudvikling

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvilke services DGU kan tilbyde inden for juniorudvikling.

Juniorudvalg

Hvordan får vi flere juniorer? Hvordan fastholder vi juniorerne? Hvilke turneringer kan og skal juniorerne deltage i? Skal vi arrangere sommerlejr, natgolf, videoaften, tur i svømmehallen, sjove turneringsformer på par-3 banen? Hvordan overkommer vi alle opgaverne? DGU's konsulenter kan være sparringspartner, give råd og ideer omkring disse og mange andre spørgsmål.

Rekruttering og organisering af hjælpere (frivillige)

Der er masser af potentielle hjælpere til juniorarbejdet. Hvordan skal vi spørge for at få et Ja? Hvordan organiserer vi arbejdet, så hjælperne også er der til næste år?

Juniorturneringer

Rådgivning og vejledning i afholdelse af Juniorturneringer. Juniorturneringer afholdes både i DGU og distriktsregi. Læs mere på her

Pigegolf

Rådgivning i hvordan kan vi fastholde vores piger i golfsporten. DGU Pigegolf arbejder for at fremme pigegolfen, blandt andet i form af distrikts-temamøder for pigekontaktpersoner i klubberne, pigeaktiviteter rundt om i landet, turneringer og camps.

Golf i skolen

Golf er Danmarks næststørste sport. Derfor mener DGU, at børn i folkeskolen skal spille golf på lige fod med håndbold, fodbold og sørøverleg for at sikre fortsat tilgang af børn og unge til golfsporten. Vi du sikre fortsat tilgang af juniorer, så afholder DGU gerne et kursus for skolelærere i nærheden af din klub.

Idé - katalog

Inspiration til "Hvad skal vi lave" ? Golf er meget mere end en tur på driving range, indspil og putting green. Vi giver forskellige forslag til øvelser, turneringer og lege, som kan være med til at gøre golftræning sjovt og lærerigt.

Trænings- og legekit

DGU & PGA har udviklet et trænings- og lege kit, der har til formål at udvikle golfspillere i alderen 8-18 år. Trænings- og lege kittet er en taske fyldt med rekvisitter samt en øvelsesmappe. Øvelserne er opbygget enkelt og overskueligt, med fokus på leg. Øvelserne tager udgangspunkt i den legende tilgang til læring og udvikling, og har til hensigt at skabe et inspirerende og motiverende træningsmiljø.Kittet har til formål at kunne varetage en alsidig, sjov, udviklende golftræning, som er præfabrikeret og lige til at stille op. Anvendelse af trænings- og lege kittet vil komme endnu bedre til sin ret, hvis klubtrænerne er assisteret af juniorhjælpere. Mappen med øvelser og tasken med de forskellige rekvisitter skal ses som en inspirationskilde til at skabe et motiverende træningsmiljø, hvor udgangspunktet er den legende tilgang til at blive en bedre golfspiller. Øvelserne kan anvendes til alle uanset køn, alder og niveau.Hver øvelse arbejder med forskellige fokuspunkter og kan overføres direkte til spillet på banen. Eksempler på dette er sigte-, højde-, længdekontrol, green reading, boldstart på linje samt ind og i.Denne bog skal ikke ses som en færdig "opskriftsbog", men som en inspirationsbog, hvor øvelser er opsat, men sagtens kan udvikles og tilpasses netop det miljø og de golfspillere, der findes i den enkelte golfklub.Det er kun fantasien, der sætter grænsen.Trænings- og legekittet koster 2300 kr. inkl. fragt. Kontakt DGU for mere information. Læs mere.

Distrikter

Danmark er delt op i fem juniordistrikter, som alle i samarbejde med DGU afvikler aktiviteter samt danner netværk på tværs af golfklubberne. Din golfklub er medlem i et af disse fem distrikter, som du kan læse nærmere om her.

Kursus

Der afholdes forskellige kurser og seminarer forår og efterår, som kan give dig inspiration til dit juniorudvalgsarbejde og som kan være med til at gøre juniorudvalgsarbejdet inspirerende og nemmere. Kurser, der kan gøre det sjovt at være junior i din klub, er også et tilbud til dig. Mere om dette finder du under kurser.

Juniortræning

Juniortræning skal være sjovt. Hvordan organiserer Proen og juniorudvalget i samarbejde juniortræningen, så træningen indeholder læring, sjov, leg og dynamik for at sikre konstant fremmøde sæsonen igennem.

Sociale aktiviteter

Det er og skal være sjovt at gå til golf, og ud over at spille turneringer er golf også sociale aktiviteter, såsom golfrundbold, videoaften, WII-arrangement, natgolf, sommerlejr, biografture. Bliv inspireret af vores Idékatalog, som du finder under materialer.

Forældrerollen

Forældrene spiller en vigtig rolle i arbejdet omkring juniorerne. Det gælder både i forhold til hjælpen omkring juniorudvalgets arbejde samt eksempelvis forældrerollen i forbindelse med turneringer. DGU's konsulenter har erfaringer fra de danske golfklubber og har gode idéer til arbejdet med forældrene som ressource.

Årsplan

En god måde for et juniorudvalg at strukturere og organisere arbejdet med juniorerne er ved at fastlægge sine aktiviteter for et år af gangen. Områder som turneringer, sociale aktiviteter og den ugentlige træning skal gennemtænkes i forbindelse med denne årsplan. DGU's konsulenter rådgiver i dette arbejde omkring juniorudvalgets årsplan.

Kommunikation

Hvordan sikrer vi os, at vores juniorer får vores informationer, og hvilke kommmunikations-medier skal vi benytte, og hvor meget skal vi kommunikere.

Børneattester

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket. Tillid er en hjørnesten i idrætslivet, og den skal klubberne bibeholde. Derfor bør klubberne indhente børneattester en gang årligt.