Bane og miljø

Golfsportens Natur- og Miljøpris

Prisen er opstået som et bredt samarbejde mellem Dansk Golf Union, Danish Greenkeepers Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund. Golfsportens Natur- og Miljøpris vil blive uddelt til den danske golfklub, som udøver en bred og velfunderet natur- og miljøindsats på golfbanen. Den bedste indsats præmieres med Golfsportens Natur- og Miljøpris og en check på 75.000 kr.

Herudover er der mulighed for at søge Juryens Inspirationspriser, som præmiere det inspirerende og enkeltstående natur- og/eller miljøtiltag. Juryen vil således uddele to inspirationspriser á 10.000 kr.

Pesticider

Golfbekendtgørelsen trådte i kraft marts 2013 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013. Dette betyder, at pesticidforbruget nu på årlig basis skal indberettes direkte til Miljøstyrelsen, hvilket skal ske gennem deres indberetningsportal Greendata.

Du får adgang til Greendata via virksomhedsportalen virk.dk og skal til dette bruge NemID. Miljøstyrelsen anbefaler, at den eller de greenkeepere, som planlægger og udfører behandlinger med pesticider, får adgang til Greendata. Derfor bør golfklubberne bestille NemID medarbejdersignatur.

NemID administratoren kan tildele og fjerne særlige rettigheder for medarbejdere med NemID medarbejdersignatur. Dvs. at greenkeeperens NemID medarbejdersignatur kan begrænses, så der kun gives adgang til Greendata.

Her er samlet supplerende information og materialer indenfor pesticidområdet, som berører golfsporten:

Grønne regnskaber

Pas på Greenkeeperen - en kampagne om sikkerhed

Dansk Golf Union har i samarbejde med Dansk Greenkeeper Forening udarbejdet en plakat, som sætter fokus på sikkerhed. Dansk Golf Union anbefaler, at klubberne downloader plakaten og hænger den op i klubben på et centralt sted.

Banepleje og anlæg

Rådgivning vedrørende pleje og drift af golfbane, herunder anlæggelse, klipning, gødskning, plantebeskyttelse,  sygdomme, skadedyr og brug af pesticider.

Arbejdsmiljø

Udarbejdelse af materiale til kortlægning af arbejdsmiljø via en arbejdspladsvurdering (APV).

Planlægning af golfbaner

Rådgivning af initiativtagere til udvidelser eller nybygning af golfbaner.

Dialog med myndigheder og interesseorganisationer

Interessevaretagelse og sikre en tæt dialog omkring ønsker og krav mellem golfsporten og omverdenen.

 

 

Test af anker