Administration

DGU-medlemskort

DGU kort

Bestilling af DGU-kort til medlemmerne sker via Golfbox/Golfworks administrationsmodulet.

Pinkode til DGU-kort

Har du glemt din pinkode til dit DGU-kort, så send en mail til: info@dgu.org med dit medlemsnummer. I løbet af to dage vil du modtage en ny pinkode retur på mail.

Introduktionskort

Ifølge seneste repræsentantskabsbeslutning er fuldgyldige medlemsklubber af Dansk Golf Union berettiget til følgende:

2 stk. NGU-introduktionskort, hvoraf 1 skal udstedes til klubbens formand.

5 stk. DGU-introduktionskort, 4 stk. til bestyrelsesmedlemmer og 1 stk. udstedes til klubbens baneudvalgsformand, dette kan dog konverteres til et bestyrelsesmedlem.

Klubmeddelelse med information om bestilling, vil blive udsendt ultimo februar.

Kortene udsendes ultimo marts og sendes til klubbens postadresse.

 

Diverse greenfee kort og billetter samt tilhørende afregninger

Golf Klub Danmark Vip kort

 

Kontingent

Kontingent til DGU bliver opkrævet 4 gange om året.

I 2017 er datoerne som følger:
9. februar
11. maj
10. august
9. november


Kontingentet er delt op i følgende medlemskategorier og taksterne for 2016 pr. år er:

 • Junior* kr. 83,00
 • Junior u/ banetilladelse kr. 27,00
 • Junior Fleks kr. 83,00
 • Senior kr. 155,00
 • Fleks kr. 155,00
 • Langdistance kr. 83,00


*Man er junior til og med det år man fylder 18 år. Det år man fylder 19 år vil man altså være senior hele året, også selvom det først er i december spilleren er født.

Repræsentantskabsmøde

Planlægning og afholdelse af det årlige repræsentantskabsmøde i marts

Dansk Golf Fond

Dansk Golf Fond er uafhængig af Dansk Golf Union. Fonden uddeler legater/hædersgaver, der meget bredt dækker de fem formålsparagraffer i Fundatsen:

 • Unge golfspilleres dygtiggørelse, træning og uddannelse, herunder til frivillige og lærere.
 • Hjælp til ældre golfspillere, hvis økonomiske forhold måtte tilsige sådan hjælp.
 • Fremme og udbredelse af golfspillets vilkår og udøvelse i Danmark.
 • Hjælp af enhver art til handicappede golfspillere.
 • Anden aktivitet, som bestyrelsen måtte skønne hensigtsmæssig og af betydning for golfsporten eller golfspillere.

Ansøgning indsendes til Fonden på mail cda@dgu.org eller med post til Dansk Golf Fond, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, att.: Christina Dalsgaard.

Klubadministrationssystem

Spørgsmål til klubadministrationssystemer

 • Ring til GolfBox support på tlf. 2173 4000
 • Ring til GolfWorks på tlf. 3811 8506

Årets regionalmøder

Du kan se dato'erne for de kommende regionalmøder samt læse materiale fra tidligere møder på dette link.