HandiGolf - Golf for spillere med handicap

Dansk Golf Union samarbejder med Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) på at udvikle HandiGolfen i Danmark og skabe bedre rammer for golfspillere med både fysiske og udviklingsmæssige handicap. Dette sker blandt andet i form af den rådgivning og service som DGU´s HandiGolf-konsulent kan tilbyde klubber og spillere og gennem samarbejdet med DHIF´s golfudvalg. Desuden er der et tæt samarbejde med de andre nordiske golfforbund, og det internationale samarbejde varetages af EDGA - European Disabled Golf Association, som igen samarbejder med EGA - European Golf Association.

HandiGolf-begrebet dækker dels golf for fysisk- og synshandicappede spillere - ParaGolf - samt aktiviteter for spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap som f.eks. Special Olympics-spillere. De døve spillere har deres egne turneringer og er organiseret i Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI). Se mere om golf for døve her.

Golf kan spilles næsten uanset funktionsnedsættelse, og der spilles med nogle få lempelser efter helt almindelige golfregler. Golfsportens eget handicap-system giver de aktive en unik mulighed for, at handicappede og ikke-handicappede kan spille sammen på stort set lige vilkår. Vi har i øjeblikket direkte kontakt med ca. 80-90 handicappede spillere fordelt på ca. 30 golfklubber landet over. Det er dog vores opfattelse, at der er langt flere golfspillere med handicap, der er aktive som ganske "almindelige" klubspillere. Det er vores håb, at flere af disse får lyst til at deltage i både nationale og internationale HandiGolf-turneringer.

 

Vi har lavet en folder om HandiGolf - pdf

 

HandiGolf foto