Eliteudvikling
 

Eliteudvikling

Baggrund

DGU arbejder målrettet med at udvikle elitespillere ud fra en elitepolitik, der løbende justeres, så den stemmer overens med de aktuelle udfordringer for dansk golf. Du kan læse om hvordan DGU udvikler elitespillere ved at downloade elitepolitikken her.

I elitepolitikken lægger DGU vægt på, at spillerne bla. skal lære at arbejde med udviklingsprocesser og kontinuerligt at sætte og evaluere mål på både kort og længere sigt.

Videnskabelige undersøgelser påviser, at det rette "Mindset" er afgørende for udvikling af talentet og for succes på den lange bane og præsentationen fra DGU's Landsseminar for Junior- og eliteledere d. 7. november 2015 kan læses her. Præsentation af Talent og Elitestrategien kan ligeledes læses her.

Organisering

DGU's eliteudvikling er organiseret i følgende trupper:

 • ProTeam
 • A-trup
 • Juniortrup
 • Observationstrup 17+
 • Udviklingstrup U17

Pr. 30. november 2015 er der i alt 87 spillere i trupperne.

I håndbogen "Værd at vide..." kan der findes detaljeret information og retningslinjer vedrørende det at være landsholdsspiller.

Information om try-outs 2016

Det er besluttet, at der ikke afholdes try-outs til DGU's Udviklingstrupper i 2016.

Vores oplevelser med try-out har været blandede. På den ene side har det været godt at møde interesserede spillere, men på den anden side kan det også give en fornemmelse af et X-factor setup, hvor vi alligevel ikke får den nødvendige information om spillerens indsats, udvikling og motivation over længere tid.

Vi arbejder på en model, hvor DGU sideløbende med træningen i udviklingscentrene, afholder nogle træningsdage i løbet af sæsonen, hvor spillere med ønske om landsholdet kan tilmelde sig.

Hold øje med nærmere info om tilmelding til udviklingscentre og træningsdage på www.danskgolfunion.dk

Gennem turneringsobservationer, den daglige træning i talent/udviklingscentrene, samtaler med spillere og information fra trænerkollegaer, har vi pt. et fornuftigt overblik omkring niveauet i Danmark, hvilket gør, at vi ikke afholder try-out i 2016.

Der gøres opmærksom på, at trupperne er åbne for løbende ind- og udslusning, og spillere, der ikke udtages her til efteråret, har mulighed for at blive udtaget på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger: Sportschef Claus Mølholm, tlf. 43262702 - cml@dgu.org

Teamet bag trupperne

 • 1 eliteansvarlig
 • 1 elitekoordinator
 • 4 landstrænere
 • 2 eksterne trænere
 • 2 fysiske trænere
 • 1 sportspsykologisk konsulent
 • Frivillige kaptajner/ledere
 • Ad hoc-eksperter (Team DK diætister, fysioterapeuter, udd. vejledere mv.)

Ansvarsområderne mellem landstrænerne

 • Thomas Kiel Larsson: Pro-team Herrer, Herrer-A og Herrer-obs
 • David Dickmeiss: Pro-team Damer
 • Thomas Brønd Poulsen: Damer-A, Damer-obs og junior piger
 • Martin Raal Kold: Junior drenge og Udviklingstrupper

Samlinger mm.

Spillerne samles typisk én gang i ugen i sæsonen til træning i Silkeborg Ry Golfklub eller på Royal Golf Center, mens DGU arrangerer samlinger efter behov på Fyn og andre steder i Jylland. I perioden fra november til februar samles trupperne typisk i Kokkedal eller Ikast Indoors og enkelte gange også i Idrættens Hus i Brøndby.

Opbakningen fra forældre og hjemmeklub udgør en vigtig del af spillernes udvikling, og hjemmetræneren er derfor meget velkommen til at være til stede ved alle samlinger. Ligeledes inviteres forældre til spillere i DGU's trupper årligt til informationsmøder, hvor DGU redegør for eliteudviklingens mål og arbejde. Forudsætningen for, at hver enkelt spiller kan fungere i DGU's eliteudvikling, er i øvrigt, at der udarbejdes en individuel udviklingsplan, som alle interessenter bakker op omkring, og derfor har teamet bag trupperne også en løbende kontakt med såvel hjemmetræner som forældre.

To gange om året arrangerer DGU træningslejre i udlandet for udvalgte spillere - begge lejre er med delvis egenbetaling i 2016. DGU satser på, at teste alle spillere i golfbiodynamics hvert år, mens den fysiske og mentale træning håndteres via en blanding af gruppeundervisning og individuel rådgivning. DGU prioriterer endvidere at sende spillerne i eliteudviklingen til en lang række turneringer i ind- og udland i løbet af året. En del af disse vil være med delvis egenbetaling.

For udviklingstrupspillere vil der eksempelvis være tale om ca. 8 endagssamlinger hhv. øst og vest for storebælt, én to-dages samling i Danmark og én fuld egenbetalt træningslejr i udlandet.

Udviklings- og Observationstrupspillere kan blive udtaget til internationale turneringer med delvis egenbetaling og kan i særlige tilfælde blive udtaget til EM hold og/eller EM individuelt. EM hold vil være uden egenbetaling og med fuld tøj- og udstyrspakke, hvorimod EM Individuelt kan være med delvis egenbetaling.

Samarbejde med Team Danmark

DGU har et tæt samarbejde med Team Danmark, og alle spillere i DGU's trupper er i forskellig grad tilknyttet Team Danmarks gruppeordninger. DGU samarbejder også med Team Danmark om et aldersrelateret træningskoncept (ATK) for golfen, og i den forbindelse har DGU udgivet en vejledning til golftalenternes forældre. Du kan downloade forældrevejledningen nedenfor.

Sport uden doping

DGU ønsker en golfsport uden doping og støtter i den henseende Team Danmark og DIF's politik vedrørende kosttilskud og præstationsfremmende midler.