CSR - vi sætter Danmark i bevægelse

Dansk Golf Union samarbejder med velgørende organisationer om, at samle midler til gode formål. Igennem aktiviteter omkring golfen ude i klubberne, indsamler vi midler blandt både golfspillere samt via virksomhedspartnere, der ønsker at profilere sig i forbindelse med den gode sag.

 

I 2013 indsamlede danske juniorer over kr. 100.000 ved Børnehjælpsdagens Lillebror lotteri, hvor vores juniorsponsor Aon også er hovedsponsor. Dansk Golf Union arbejder på at kunne præsentere et lignende samarbejde med Børnehjertefonden fra 2014.

 

Aon_dreng